Centriranje / reglaža / geometrija / optika trapa - opšti pojmovi

Sistem oslanjanja (vešanja)
Sistem oslanjanja je fleksibilna jedinica koja povezuje točkove i glavnu šasiju vozila. Njegova uloga je da apsorbuje udare izazvane neravnim kolovozom i da osigura da su točkovi konstantno u kontaktu sa površinom puta. Sistem vešanja direktno utiče na udobnost vožnje, upravljanje i držanje vozila na putu.

Geometrija točkova
Termin "geometrija točkova" odnosi se na geometrijsko stanje svih mehaničkih delova koji određuju položaj točkova na zemlji, bilo da se kreću pravo ili u krivinama. Masine za centriranje trapa su u stanju da kontrolišu geometriju vozila samo u statičkim uslovima, tj. u stanju mirovanja. U dinamičkim uslovima (prilikom kretanja), geometrija točkova varira u zavisnosti od velikog broja faktora kao što su: opterećenje, stanje sistema vešanja, struktura mehaničkih delova, pritisak vazduha u gumama itd.

Podaci pruženi od strane proizvođača vozila odnose se na statičko stanje vozila, mada u izvesnom stepenu uzimaju u obzir i dinamičke uslove. Takođe je važno imati na umu da se vozilo može koristiti u različitim uslovima: samo sa vozačem, sa jednim ili više putnika, više ili manje prtljaga, vožnja po uglavnom pravim putevima ili sa puno krivina kao što je slučaj sa planinskim putevima.

Ovi faktori, dodati na činjenicu da mehanički delovi vešanja imaju "fleksibilnu" strukturu, ne dopuštaju optimalno centriranje trapa za sve uslove. Stoga je od najveće važnosti da operater ima iskustva u interpretaciji rezultata merenja koje mu pruža uređaj u relaciji sa tolerancijama koje su naznačene od proizvođača vozila.

Izaberite na levoj strani specifične uglove točkova vezane za centriranje trapa.