Kanal za CCD uredjaj za centriranje trapa - za putnička i lakoteretna vozila


Tehnički detalji

• Sve dimenzije su date u cm i predstavljaju optimalne mere što nikako ne znači da su i obavezujuće. Za sve detaljnije informacije molimo kontaktirajte nas !
• Dubina kanala 150-170 cm
• Dubina tačaka A i B je 5.0cm ili 5.5cm zavisno od L-profila
• Površine A i B treba da su ravne i iznivelisane prema dole navedenim odstupanjima
• Na ivicama površina A poželjno je postaviti L-profile dimenzija 5x5cm (obojeno crvenom bojom) po kojima klize obrtne ploče (za izgled ploča molimo pogledajte na stranici masina za reglazu trapa DWA 1000)
• Obrtna ploča je dimenzija 37x37x5 cm tako da dimenzija površine A odgovara ISKLJUČIVO uređajima marke CEMB I BEISSBARTH. Za sve konsultacije molimo kontaktirajte nas !.
• Na prednjoj strani kanala isplanirati prostor za kompjuter, monitor i štampač (ili kabinet)
• Na unutrašnjim ivicama kanala takođe treba postaviti L-profile dimenzija 5x5cm (obojeno plavom bojom) za kanalsku dizalicu.


Nivelisanje mernog mesta

Apsolutno je neophodno da nagazne tačke točkova (A i B) budu ravne i perfektno iznivelisane. Ukoliko ove tačke nisu na istom nivou TO MOŽE DIREKTNO DA UTIČE NA REZULTATE MERENJA.


Važne napomene

Ova skica je informativno/pomoćnog karaktera i ne može se koristiti kao zvaničan dokument. Molimo Vas da nas kontaktirate pre same izrade kanala kako bismo vam poslali štampanu skicu i obavili neophodne konsultacije. Ne smatramo se odgovornim za eventualne greške u ovom materijalu kao i za greške nastale prilikom izrade kanala.