King pin (KPI) - nagib osovinice rukavca

bocni nagib osovinice rukavca - kpi - sai

Nagib osovinice rukavca (engl. king pin, ili SAI - steering axis inclination) je ugao između ose upravljačkog zgloba i vertikale na zemlju gledano sa prednje strane vozila.Included angle
Ovo je ugao između ose upravljačkog zgloba i ose točka. Included angle je jednostavno algebarski zbir uglova nagiba točka i nagiba osovinice rukavca. Masina za optiku trapa obično prikazuje vrednosti KPI i Included angle-a mada te mere uglavnom imaju informativni karakter pošto ih nije moguće podesiti na vozilu na standardan način.