Pravac zadnje osovine (thrust angle)

Pravac zadnje osovine - thrust angle

Pravac vožnje zadnje osovine (engl. thrust angle) određen je rasponom zadnjih točkova i definiše se kao razlika između ose simetrije vozila i ose zadnjih točkova.

Ako ova vrednost nije na nuli kada se vozilo kreće, prednji točkovi će sami zauzeti pravac koji imaju zadnji točkovi da bi se vozilo kretalo pravo. Posledica toga je da će šasija biti zakošena u odnosu na pravac kretanja i ta pojava je poznata pod nazivom "pseći korak". Zato svaka masina za optiku trapa u svom softveru prvo prikazuje ekran za podešavanje zadnje osovine a tek zatim prelazi na ekran za prednju osovinu.

Pravac zadnje osovine je negativan kada je osa zadnjih točkova zakošena ulevo a pozitivan kada je zakošena udesno.