Raspon točka - konvergencija

Raspon - konvergencija tocka

Gledajući vozilo odozgo, raspon (konvergencija) je ugao koji stvaraju centralna podužna osa vozila i centralna podužna linija točka.

  • Raspon je pozitivan sa znakom + (točkovi su "zatvoreni") kada se ove dve ose sreću ispred vozila gledano u odnosu na pravac kretanja.
  • Raspon je negativan sa znakom - (točkovi su "otvoreni") kada se ove dve ose sreću iza vozila gledano u odnosu na pravac kretanja.

Raspon svakog pojedinačnog točka definiše se kao POJEDINAČAN ili INDIVIDUALAN RASPON. UKUPAN raspon predstavlja zbir levog i desnog raspona na istoj osovini.

Svaka savremena masina za optiku trapa softverski ima opciju za prikaz raspona u milimetrima ili stepenima. Iako gore navedene definicije sugerišu da su vrednosti raspona izražene u lučnim stepenima, proizvođači vozila ih mogu naznačiti i kao tolerancije u milimetrima. Da bi se pojedinačni rasponi izrazili u milimetrima napravljena je referenca između dve merne vrednosti A i B izmerene na samom točku. Kada je vrednost raspona izražena u mm, lako je shvatiti da je pri istom uglu vrednost u mm direktno proporcionalna dimenzijama točka.

Nepravilno podešeni pojedinačni rasponi dovode do pogrešnog položaja volana u vožnji, a mogu dovesti i do preteranog trošenja gazećeg sloja gume.