Ugaoni raspon / max. zaokret

Kada vozilo zaokreće u stranu točkovi imaju različite putanje: unutrašnji točak mora više da zaokrene u odnosu na spoljašnji točak. Iz toga sledi zaključak da bi ova vrednost trebalo da bude simetrična bez obzira na to da li se zaokret vrši u levu ili desnu stranu.

zaokret tockova - ajnslag

Ugaoni raspon se meri na sledeći način: prilikom zaokreta u levu stranu meri se vrednost zaokreta unutrašnjeg točka (levo) kada je spoljašnji točak (desno) zaokrenut za 20º i obrnuto. Upravljačke kutije na vozilima obično se dizajniraju tako da unutrašnji točak zaokreće za najmanje 1÷1º30´ više u odnosu na spoljašnji točak kada je spoljašnji točak zaokrenut za 20º. Na taj način se vrši procena i podešavanje upravljačke kutije.

Maksimalni zaokret i njegovo merenje se sprovodi na isti način kao i zaokret za 20º: volan se zaokreće maksimalno u levu i desnu stranu i pri tom se mere vrednosti zaokreta unutrašnjih i spoljnih točkova.

Savremena masina za centriranje trapa nudi podešavanje ovih vrednosti u zavisnosti da li sam uredjaj poseduje tzv. elektronske tanjire koji putem elektronskog senzora mere zaokret volana, ili mehaničke tanjire koji obično imaju mernu skalu sa podeocima. U tom slučaju se jednostavno vizuelno utvrdi koja je vrednost zaokreta na skali.