Opšti uslovi kupovine

Cenovnik

Sve cene koje su priložene na sajtu prikazane su sa obračunatim PDV-om od 20%. Cene su veleprodajne, fco magacin našeg preduzeća u Sremčici što znači da je roba legalno uvezena, ocarinjena i plaćen PDV pri uvozu.

Cene nisu konačne, već su informativne i podložne su promenama. Naša krajnja ponuda zavisiće od konfiguracije opreme koja se naručuje, dodatnih popusta u zavisnosti od količine kao i drugih specifičnih okolnosti. Svaki dogovor sa kupcem nije validan ukoliko nije potvrđen u pisanoj formi sa naše strane.

Za teritoriju Srbije cene se obračunavaju u dinarskoj protivvrednosti, a za teritorije ostalih zemalja važe cene koje su date u evrima.

Instalacija i obuka

U sve cene je uračunata instalacija opreme i obuka personala za rad na njoj. To podrazumeva da prilikom instalacije nove opreme kupac osim obuke dobija i sva potrebna upustva za upotrebu i održavanje, tehničku dokumentaciju, spisak rezervnih delova i ateste.

Ukoliko se kupac nalazi na udaljenosti većoj od 100 km od Beograda ili izvan teritorije Srbije naplaćujemo i dodatne troškove dolaska do kupca prilikom instalacije osim ako dogovorom nije naznačeno drugačije. Za više informacija o ovome molimo da nas kontaktirate.

Transport

Prilikom narudžbe na kupac transportuje kupljenu robu direktno iz našeg magacina do svog odredišta kupca. Ukoliko je prethodno dogovoreno da naše preduzeće organizuje transport, troškovi dostave do kupca zavise od njegove lokacije osim ako je dogovorom naznačeno drugačije. Svaki dogovor je validan isključivo ukoliko je u pisanoj formi i pečatiran sa naše strane.

Garancija

Svi navedeni aparati za centriranje trapa pokriveni su opštim garantnim rokom od 12 meseci (osim ako to nije drugačije naznačeno). Za detaljne uslove garancije molimo da nas kontakirate.

Servis i održavanje

Servisiranje i održavanje svih uređaja obezbeđujemo u garantnom i vangarantnom roku. Prilikom servisa ugrađujemo isključivo originalne rezervne delove naručene direktno od proizvođača i garantujemo za njihovo poreklo. Dostupnost i raspoloživost rezervnih delova za svaki pojedinačan uređaj iznosi minimum 5 godina. Servisni radovi se vrše u našim servisnim prostorijama ili na terenu. Izlazak na teren, kao i održavanje i servisiranje naplaćuje se po važećem cenovniku.

Za sve dodatne informacije molimo Vas da nas kontaktirate.