BEISSBARTH ML 81 Tech R reglaža trapa

Profesionalna geometrija trapa sa kontrolom mernog mesta

Preporučeno od Daimler AG | sa CCD-tehnologijom i wireless prenosom podataka (433 Mhz) | kabinet, PC jakih performansi, 27" monitor i štampač | uključujući set rezervnih kablova za senzorske glave, i par Precision obrtnih ploča

Sve informacije na ovoj stranici podložne su promenama bez najave. Pošaljite nam upit ili zatražite zvaničnu ponudu:

Najbolji u klasi: preciznost ±2 minuta

 • Merno polje 360º vrši konstantnu proveru preciznosti merenja
 • Nije potrebna kalibracija u odnosu na dizalicu tako da može meriti na bilo kom radnom mestu
 • Bežični prenos podataka i integrisane baterije omogućavaju punu mobilnost
 • Minimalan radni prostor u poredjenju sa 3D uredjajima
 • Kvalitet made in Germany

Sofisticiran MB software za maksimalnu efikasnost merenja i podešavanja

 • Uživo prikaz mernih vrednosti kombinovan sa ciljnim vrednostima proizvođača
 • Vizualne animirane instrukcija za vozila trećih proizvođača
 • Podešavanje trančnosti i nagiba vozila u dignutom stanju
 • Centriranje trapa sa 8 CCD senzora (posebno važno za merenje havarisanih vozila)
 • Nije potrebno dizanje ili guranje vozila (sa MB-hvatačima)
 • Spremno za Romess uredjaj
 • Prenos podataka: 433 Mhz

Sastav isporuke

 • Senzorske glave sa enkoderom i baterijama (433 Mhz)
 • Software sa brzim testom prilikom prijema
 • Baza podataka Mercedes-Benz Professionall
 • Kabinet sa High-Performance kompjuterom
 • 27" monitor
 • Precision obrtne ploče sa elektronikom (za merenje punog okreta točkova) za prednju osovinu
 • Daljinski upravljač
 • Blokade volana i kočnice
 • Pomoćni set kablova za senzorske glave
 • Mercedes-Benz šipka za raspon

Važna napomena: Potrebno je posebno naručiti Mercedes-Benz brze hvatače ili Multi-Quick brze hvatače za senzorske glave

Tehnički podaci

 • Radna temperatura 5 - 40 ºC
 • Napajanje 220V, 50-60 Hz
 • Prenos podataka: bežični
 • Merni sistem: CCD
 • Snaga 0,5 kW
 • Frekvencija 433 Mhz
 • Temp. skladištenja od -20 do 60 ºC
 • Rel. vlažnost (u radu): 10 - 90%
 • Visina kabineta 1520mm
 • Širina kabineta 880mm
 • Dubina kabineta 770mm
 • Težina kabineta 110kg