Servis, montaža, rezervni delovi

Početna podrška

Prilikom prodaje i distribucije naših proizvoda obezbeđujemo punu početnu podršku koja podrazumeva instalaciju, montažu, puštanje u rad i obaveznu obuku personala. Uz proizvode dobijate važeću garanciju, uputstvo za rad na srpskom jeziku. Za detaljnije informacije pogledajte opšte uslove kupovine.

Post-prodajna podrška

Kupovinom proizvoda iz naše ponude stičete pravo na odgovarajuću pomoć i podršku sa naše strane u slučaju nastanka eventualnih problema. Svaki uredjaj za centriranje trapa pokriven je servisom i originalnim rezervnim delovima u garantnom i vangarantnom roku. Servisne intervencije vrše se:

  • u našim servisnim prostorijama, sa vremenom odziva 24-48 sati
  • na terenu, pri čemu se izlazak dodatno naplaćuje po važećem cenovniku

Lager rezervnih delova

U našem magacinu se u svakom trenutku nalazi preko 90% neophodnih rezervnih delova koji su isključivo originalnog porekla. Time se otklanja mogućnost duže servisne intervencije i maksimalno skraćuje vreme neophodno za otklanjanje neispravnosti na opremi koju klijent donese u naše servisne prostorije.

Ostale usluge

Usluge instalacije, obuke i servisiranja pružamo i za opremu koja nije kupljena od nas. Kontaktirajte nas za sve dodatne informacije.